#TalkFood【#街坊嘢】土瓜灣隱世懷舊菜館 低調高手傳承失傳粵菜 ︳必試手工脆皮芝麻雞︳超重磅蝦多士︳肥美無骨蜜椒脆鱔球 #廣東話

土瓜灣區內四周都是舊樓,街頭巷尾卻有很多隱世美食,在高山劇場附近的安徽街,就有一家主打傳統手工懷舊菜「喜滿樓菜館」,驟眼看裝潢格局樸素平實,經過不太起眼,但店內卻發現多款坊間幾乎失傳的巧手懷舊粵菜,試過的話,必定成為回頭客,皆因美味令人念念不忘。

#TalkFood【#幫襯小店】土瓜灣高質腸粉店 $30足料黑豚肉腸粉

土瓜灣炮仗街有一間不太起眼的石磨腸粉店,早上6點半開始營業,店子沒有座位,只能外賣,但對於土瓜灣街坊來說,卻是他們的早餐愛店。聽說店主黃師傅曾任職高級酒樓多年,製作高質的石磨腸粉手工包點,很多人大讚這裏的腸粉,可能是全香港最好吃的石磨腸粉。

【18區搵食-由早食荽食到晚 芫荽大行動】

唔知呢度有冇鍾意食芫荽嘅朋友仔呢?Y小編作為芫荽控,今集為大家帶嚟滿滿嘅芫荽食物!已經想像到條片一出街,應該會收到好多留言@@鍾意食芫荽嘅朋友,可以save低之後慢慢食~唔鍾意芫荽嘅朋友,要同你哋講聲唔好意思啦!

【召集餃控之土瓜灣餃子地圖】即叫即蒸上海餃|解鎖餃子新食法|食餃一定要配臘八醋|牛肉煎餃|番茄雞蛋素餃|翠玉瓜蛋餃|餃子雙併|蒸煎湯餃合集

一講餃子,可能好多人都會諗起荃灣、深水埗,原來土瓜灣呢個舊區都有幾多出色餃子店㗎。今次就搵咗其中4間~上海美華菜館,雖然出名食粢飯同鹹豆漿,但估唔到原來佢哋嘅蒸餃都咁有水準,咬落去真係大爆汁,果然最冇期望嘅,反而最有驚喜!